tech5.pl

TECH5
"Tworzymy systemy, które wspomagają instytucje.
Wyróżnia nas ergonomia oraz profesjonalne wsparcie."

system obsługi rady
SESJE.LIVE

System wspomagający pracę Biura Rady w jednostkach samorządowych. Elektroniczne, zdalne głosowania, obieg dokumentów, raporty, SMSy… to tylko część funkcjonalności zawartych w aplikacji dla każdego Biura Rady.

Transmisje sesji

transmisje-sesji.pl

Jako nieliczni w Polsce uruchomiliśmy 24 godzinne transmisje z kamer na żywo już 15 lat temu. Ogromne doświadczenie oraz możliwości techniczne, które sukcesywnie powiększamy dają gwarancję porządnie wykonanych usług.

cmsbox wcag2.1

System stron internetowych tzw. MULTISITE dla jednostek samorządowych wykonywanych w zgodności z Ustawą o dostępności cyfrowej. Potężna redukcja koszów przeznaczanych na IT w urzędzie to jeden z wielu argumentów, które sprawiają, że Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci decydują się na współpracę z TECH5.

transkrypcje nagrań

Ustawa o dostępności cyfrowej narzuca na instytucje państwowe obowiązek dostosowania publikowanych materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych. System do transkrypcji nagrań na napisy to dowód na możliwości TECH5 w zakresie błyskawicznej reakcji na potrzeby w samorządach.

Kamery LIVE

KAMERY.LIVE

Świetne uzupełnienie działu promocyjnego dla samorządów opartych m.in. o turystykę. Dynamiczny rozwój technologii streamingowych daje możliwości zamieszczenia kamer panoramicznych praktycznie w każdym miejscu. Wyciągi narciarskie, parki, zabytki, muzea, ruchliwe ulice, zwierzęta – to tylko niektóre propozycje…

TECH5 sp. z o.o.
Sanok, ul. Mickiewicza 29 lok. 206

email: spzoo@tech5.pl
Kontakt telefoniczny:
Centrala, tel.: 17 779 61 91
Dział techniczny, tel.: 504 958 559

Nr konta bankowego PKO BP: 69 1020 2980 0000 2602 0147 8742
format IBAN (międzynarodowy): PL69 1020 2980 0000 2602 0147 8742
kod SWIFT: BPKOPLPW

Dane faktur:
TECH5 sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29 LOK. 206
38-500 SANOK
NIP: 687 197 96 16

Dane podmiotu:
TECH5 SP. Z O.O., ul. Mickiewicza 29 lok. 206, 38-500 Sanok, KRS: 0001021794, NIP: 6871979616, REGON: 524562778,
Kapitał zakładowy: 5000 zł, Wpis: Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECH5 SP. Z O.O. ul. Mickiewicza 29 lok. 206, 38-500 Sanok, KRS: 874114; NIP: 6871972749; REGON: 387713266; Kapitał zakładowy: 5000 zł; Wpis: Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usług zamawianych przez Pana/Panią na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) przedmiotowe dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, 4) odbiorcami przedmiotowych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 5) informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 6) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przesyłając jakiekolwiek dane osobowe do TECH5 SP. Z O.O. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamawianych usług.